Gratis levering bij bestellingen vanaf €50

Verzend- en Retourbeleid

Levering
 Soap Treats tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad wordt u per mail op de hoogte gebracht van de exacte levertijd van uw bestellingen. In de paragraaf "Leveringstermijn" trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiele voorwaarde uit van de verkoop. Soap Treats niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.
De Koper bezorgt aan Soap Treats het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
In geval van niet-levering van de goederen op het correcte door de Koper opgegeven adres binnen de 30 dagen na de bestelling, worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Leveringstermijn
Voor België: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post . Het pakje wordt door de postbode aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. 

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Soap Treats de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.


Verzendingskosten
Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Klachten en herroepen van aangekochte artikelen

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van veertien werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail naar info@soaptreats.be) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van veertien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd en voldoende gefrankeerd, samen met een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!

 Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven worden binnen een termijn van veertien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Soap Treats , dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!


Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@soaptreats.be). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen.